Sanácia fasád s potešením

vinyTherm je ťažiskový produkt medzi našimi výrobkami.
Profily s povrchovou úpravou z prírodného kameňa sa vyrábajú v 16 farbách a je možné z nich vytvárať rôzne štruktúry fasád.Osvedčili sa počas 30 rokov výroby a na celkovej ploche väčšej ako 25 miliónov štvorcových metrov realizovaných fasád.

 

Vlastnosti, Technická povolení a osvědčení o zkouškách

Vlastnosti 
 
Hodnota 
Jednotka 
Metóda 
Hmotnosť 
s posypom 
0,07
7  
kN/m²
kg/m² 
 
Objemová hmotnosť 
s posypom
bez posypu 
1,01
0,66  
g/cm³
g/cm³ 
DIN 53479 
Pevnosť v ohybe 
s posypom
bez posypu 
30,0
24,0 
kJ/m²
kJ/m² 
DIN 53453 
Pevnosť v ťahu
Tržná pevnost 
 
≥ 14,5
≥ 13,5 
N/mm²
N/mm² 
DIN 53455 
Preťaženie pri pretrhnutí 
(V=5 mm/min) 
≥ 20,0 
 
Pevnosť v ohybe 
s posypom
bez posypu 
18,5
29,0 
N/mm²
N/mm² 
DIN 53452 
Pružnosť 
s posypom
bez posypu 
1197,0
646,0 
N/mm
N/mm 
DIN 53457 
Koeficient dĺžkovej rozťažnosti 
 
0,062 
mm/m·K 
DIN 53752 
Tepelná vodivosť 
bez posypu 
0,06 
W/mK 
DIN 52612 
Nasiakavosť 
s posypom
bez posypu 
≤ 0,6
0,1
 
%
DIN 53457 
Pohlcovanie 
 
≤ 0,5 
stupeň αе 
DIN 67507 
Trieda stavebného materiálu 
 
 
B1 
DIN 4102 

Nemecko

Všeobecné osvedčenie stavebného dozoru č.Z-56.277-943 Nemeckého inštitutu pre stavebnú techniku v Berlíne

Preďmet: Potvrdenie triedy stavebného materiálu B1 podľa DIN 4102

Nezávislá kontrola – MPFA Lipsko 1x ročne

 

Protokol o skúške č. 0093.02-P20

od Inžinierskej spoločnosti technickej akustikuy mbH Wiesbaden

Predmet: potvrdenie stupňa zvukovej izolácie podľa DIN EN 20140-3

 

Osvedčenie o skúške č. 1 386/95-Mk/Li

od Inštitútu stavebných materiálov a kontroly materiálov univerzity v Hanoveri

Predmet: potvrdenie statických parametrov pripevneia fasádnych profilov vinyTherm na hliníkovú podkladovú konštrukciu skrutkami

 

Osvedčenie o skúške č.28246/93

Od Juhonemeckého centra syntetických materiálov vo Würzburgu

Predmet: potvrdenie statických parametrov pripevnenia fasádnych profilov vinyTherm na drevennú podkladovú konštrukciu Pen Head skrutkami do dreva

Francúzsko

avis techniques 2/00-793 "VINYTHERM"

Predmet: Výrobok, montáž

 

CSTB N° RA02-0234

Osvedčenie triedy stavebného materiálu M1

 

Nezávislá kontrola CSTB

Osvedčenie CSTBat- 14-793

 
 
Verze pro tisk |Začátek stránky Redakce | Přehled