Vysoce výkonný zateplovací systém

vinyPur-vysoce výkonné zateplení s integrovanou podkladní konstrukcí a větráním. Tento nový fasádní prvek z vysoce výkonné izolační hmoty - tvrdé pěny PUR/PIR od Vinylitu, je vyráběn s již integrovanou podkladní konstrukcí pro provětrávanou plochu. Tím je zaručena pohodlná a racionální montáž. Společně s odpovídajícím systémovým příslušenstvím nabízíte Vašim zákazníkům jak inovační, tak i jednoduché, pro montáž příznivé, řešení pro perfektní zateplení fasády.

 

Hodnoty

 
 
Tvrdá pěna PUR/RIP 
Bez FCKW a HFCKW, kvalitativně chráněno 
Vlastnosti:  
nedoutná, neroztaví se a nehoří tak, aby hořící částice skapávaly dolů, biologicky a stavebněekologicky nezávadný, nerozkládá se, recyklovatelný, odolný proti plísním a hnilobě. 
Objemová hmotnost 
> 30 kg/m³ dle normy DIN EN 1602 
Napětí v tlaku při 10% stlačení 
> 100 kPa dle normy DIN EN 826 
Přípustné napětí v tlaku při stlačení < 2 % 
< 20 kPa 
Pevnost v tahu svisle k ploše desky 
> 40 kPa dle normy DIN EN 1607 
Jmenovitá hodnota součinitele tepelné vodivosti 
λ 0,028 W/(m·K) dle normy DIN 4108-4 >= 80 mm
λ 0,030 W/(m·K) dle normy DIN 4108-4 < 80 mm 
Odpor rozptylu páry 
40 -200 ( tvrdá pěna PUR/PIR) 
Typ k použití 
WAB dle normy din 4108-10 
Třída hořlavosti 
B2 dle normy DIN 4102 
Teplotní stabilita 
-20° C do + 90°C, krátkodobě do +250°C 
lineární koeficient roztažnosti 
5-8x10-5 1/K dle normy DIN EN 1604 
Nasákavost 
ccca. 3 Vol.% dle normy DIN EN 12087 
Povrchové vrstvy 
Oboustranná speciální povrchová vrstva, 2 integrované lišty z KVH 
Vytvoření hrany  
prostřednictvím schodovité drážky 
Formát 
1200 x 600 mm (vnější míra) bzw. 1185 x 585 mm (vnitřní míra) 
Tloušťky (mm) 
60       80       100      120      140      160 mm 
U-hodnota [W/(m²·K)] (koeficient prostupu tepla)  
0,498   0,350   0,280   0,233   0,200   0,180 
 
 
Verze pro tisk |Začátek stránky Redakce | Přehled